CHÍNH SÁCH NHÂN SỰ

Trang chủ / TUYỂN DỤNG / CHÍNH SÁCH NHÂN SỰ

HR POLICY

Tại Solutions, chúng tôi cố gắng thúc đẩy một môi trường làm việc tự tin và tin tưởng. Nhân viên của chúng tôi giữ cho mình và một người khác có trách nhiệm để hoạt động với sự tin tưởng và liêm chính, để từng bước trở thành lãnh đạo và chủ sở hữu của doanh nghiệp và cạnh tranh danh dự với niềm đam mê để giành chiến thắng. Solutions cam kết tạo ra một môi trường làm việc thúc đẩy giao tiếp cởi mở và hỗ trợ nhân viên trong việc báo cáo các vi phạm tiềm ẩn.

CHÍNH SÁCH TUYỂN DỤNG

Tất cả các quy trình tuyển dụng, chọn lọc và quyết định sẽ phản ánh cam kết của Solutions về việc cung cấp cơ hội bình đẳng bằng cách đánh giá tất cả các ứng viên tiềm năng theo các kỹ năng, kiến ​​thức, trình độ và khả năng của họ. Không quan tâm đến các yếu tố như tuổi tác, giới tính, tình trạng hôn nhân, chủng tộc, tôn giáo, suy yếu về thể chất hoặc quan điểm ​​chính trị. 

Công ty nhận ra rằng để đáp ứng các mục tiêu chiến lược của mình, công ty phải tuyển dụng các cá nhân sẽ hành động và hành xử phù hợp với các giá trị của chúng tôi.

Công ty cam kết đào tạo hội nhập có hệ thống và hiệu quả cho tất cả các cá nhân mới và những người chuyển sang một công việc khác trong nội bộ.

Đào tạo và phát triển nhân sự là ưu tiên hàng đầu của Solutions với chủ trương tạo điều kiện giúp mỗi cá nhân phát triển nghề nghiệp, đồng thời xây dựng một đội ngũ nhân sự chuyên nghiệp.

Tất cả nhân viên trong hệ thống Solutions đều có cơ hội tham dự các lớp huấn luyện đào tạo nghiệp vụ theo nhu cầu cụ thể, phù hợp với tính chất công việc. Bên cạnh đó, Solutions cũng khuyến khích nhân viên học hỏi lẫn nhau trong quá trình công tác, qua các khóa học đào tạo nội bộ và nỗ lực tự đào tạo của từng cán bộ nhân viên.

Tại Solutions, cơ hội thăng tiến nghề nghiệp công bằng cho mọi đối tượng được xác lập bằng kế hoạch sử dụng nguồn nhân lực rõ ràng và cụ thể.

Kế hoạch đánh giá năng lực và công việc định kỳ (6 tháng / lần) nhằm đánh giá mục tiêu công việc, mục tiêu phát triển nghề nghiệp của mỗi cá nhân.

Dựa trên kinh nghiệm và khả năng làm việc của từng nhân viên, thông qua các đánh giá và phản hồi cá nhân, chúng tôi hỗ trợ nuôi dưỡng động lực và sự sẵn sàng của nhân viên để gia tăng cơ hội nghề nghiệp trong công ty.