Chúng tôi đang tìm kiếm những cá nhân khát khao phát triển và áp dụng các kỹ năng của họ để xây dựng nên các công trình nơi mọi người sống, làm việc và vui chơi. Nếu bạn nghĩ lớn, chúng tôi muốn lắng nghe từ bạn.

Tim kiếm
STTVị tríNơi làm việcSố lượngNgày đăng
1 Kỹ sư QA/QC

Tp. Hồ Chí Minh

02

17/06/2021
2 Giám sát An toàn

Dự án

17/06/2021
3 Kế toán kiêm thư ký công trình

Dự án

17/06/2021
4 Kỹ sư QA/QC

Dự án

17/06/2021
5 Kỹ sư QS

Dự án

17/06/2021