Chúng tôi là một nơi làm việc có đạo đức

Tôn trọng người khác

Chúng tôi là một đội, nhưng chúng tôi đại diện cho nhiều ý tưởng, kinh nghiệm và nền tảng. Chúng tôi đánh giá cao những đóng góp của nhau và tin rằng mọi người nên có cơ hội bình đẳng để thành công với nhau – đây là điều cần thiết để thúc đẩy các mục tiêu và sáng kiến ​​của chúng tôi.

Chúng tôi cư xử trung thực

Chúng tôi sẽ không lừa gạt, dối trá bất cứ ai, luôn hành động trung thực, không lạm dụng tài sản hoặc tài nguyên của công ty.

Hối lộ và tham nhũng

Chúng tôi sẽ không đưa hoặc nhận hối lộ

Ủng hộ nhân quyền

Chúng tôi cam kết tạo dựng việc làm công bằng ở mọi nơi chúng tôi hoạt động.

Không hối lộ

Chúng tôi cạnh tranh cho việc kinh doanh dựa trên sự tốt đẹp của các sản phẩm của chúng tôi. Chúng tôi không đưa hối lộ, nhận hối lộ hoặc để người khác mua chuộc bạn.

Biết các quy tắc về quà tặng và giải trí

Chúng tôi không đưa hoặc nhận bất cứ điều gì không phù hợp.

Cạnh tranh công bằng

Chúng tôi vượt trội so với đối thủ của mình một cách công bằng và trung thực, nhưng mãnh liệt, và không lừa gạt hoặc lạm dụng thông tin bí mật để đạt được lợi thế không công bằng so với đối thủ cạnh tranh của chúng tôi.

Lưu trữ hồ sơ chính xác

Sự toàn vẹn trong lưu trữ hồ sơ của chúng tôi dẫn đến sự tin tưởng của khách hàng và đối tác kinh doanh

Giữ gìn chất lượng và an toàn sản phẩm

Khi nói đến sản phẩm của chúng tôi, chúng tôi không bao giờ thỏa hiệp. Chúng tôi quan tâm sâu sắc đến chất lượng và an toàn sản phẩm và đảm bảo các sản phẩm của chúng tôi đáp ứng hoặc vượt quá tiêu chuẩn nội bộ của chính chúng tôi, cũng như các tiêu chuẩn được đặt ra bởi luật pháp, quy định và ngành công nghiệp của chúng tôi.

Giữ thông tin riêng tư bí mật

Chúng tôi tôn trọng quyền riêng tư của khách hàng, đồng nghiệp và những người khác với những người mà chúng tôi tiến hành kinh doanh và chúng tôi xử lý thông tin cá nhân của họ một cách cẩn thận.

Tôn trọng các đối tác

Chúng tôi coi trọng các mối quan hệ kinh doanh và làm việc để trở thành một đối tác tốt, có trách nhiệm. Chúng tôi chọn đúng đối tác và đưa ra quyết định khách quan, dựa trên các yếu tố như chất lượng, dịch vụ, giá cả, tính sẵn có và độ tin cậy.

Thúc đẩy một Solutions an toàn

Chúng tôi coi trọng sự an toàn và bảo mật của mỗi nhân viên. Chúng tôi quan tâm cho nhau. Chúng tôi tuân theo các quy trình an toàn và thúc đẩy văn hóa an toàn, bởi vì nhân sự của chúng tôi là tài sản lớn nhất của chúng tôi. Mọi nhân viên đều được trao quyền hành động ngay lập tức vì sự an toàn của mọi người, bất kể vai trò, chức danh hay trách nhiệm.

Tầm nhìn không tai nạn lao động

Điều này có nghĩa là không có thương tích hoặc sức khỏe kém do hoạt động công việc của chúng tôi

Lãnh đạo

Chúng tôi chỉ dẫn bằng ví dụ thực tế, chứ không nói suông.

We will lead by example and not idle talk