GIỚI THIỆU

Trang chủ / GIỚI THIỆU/ LĨNH VỰC HOẠT ĐỘNG

Là tổng thầu, chúng tôi chịu trách nhiệm đối với tất cả liên lạc với khách hàng và cung cấp tất cả các vật liệu, nhân công, thiết bị (như phương tiện kỹ thuật và công cụ) và các dịch vụ cần thiết để xây dựng dự án.

Chúng tôi có các nhà thầu phụ và đối tác chuyên ngành để thực hiện tất cả hoặc một phần công việc xây dựng và chịu trách nhiệm về chất lượng và tiến độ của tất cả các công việc được thực hiện.

Ưu tiên số một của chúng tối là an toàn trên công trường.

Là nhà thầu thiết kế – xây dựng, chúng tôi là người chịu trách nhiệm duy nhất và do đó giảm thiểu rủi ro cho chủ dự án và giảm tiến độ thi công bằng cách chồng chéo giai đoạn thiết kế và giai đoạn xây dựng của dự án.

Chúng tôi có thể tối ưu hóa chi phí dự án và tiết kiệm tối đa chi phí bằng cách:

  1. Tận dụng các mối quan hệ mà chúng tôi đã tạo ra trong nhiều năm cũng như lấy nguồn từ mạng lưới của Tuấn Lê để có được chi phí tốt nhất từ ​​các Nhà cung cấp, Nhà thầu phụ và Tổ đội.
  2. Tối ưu hóa thiết kế, vật liệu, tuyên bố phương pháp, kỹ thuật giá trị, v.v. . từ giai đoạn đầu tiên của dự án với bí quyết, kinh nghiệm thực tế sâu rộng từ các nhóm kỹ thuật và đối tác thiết kế của chúng tôi.

Nếu mô hình hợp đồng thiết kế – xây dựng phù hợp với bạn, thì bạn có thể mong đợi Solutions tạo ra sự hợp tác để thực hiện Toàn bộ dự án thi công suôn sẻ.

Phối hợp các hệ thống cơ và điện để chi tiết cấu hình của chúng và tích hợp với thiết kế kiến ​​trúc, dân dụng, kiến ​​trúc cung cấp một thách thức lớn cho các dự án xây dựng và công nghiệp phức tạp.

Với việc giao hệ thống MEP cho Solutions ngay từ đầu, Chủ đầu tư sẽ có những ưu điểm và lợi ích như sau:

  1. Tạo điều kiện tối ưu hóa quy trình xây dựng, rút ​​ngắn thời gian thi công.
  2. Chịu trách nhiệm trong việc liên kết và quản lý hệ thống MEP để đảm bảo chất lượng tốt nhất có thể.
  3. Tiết kiệm chi phí: giảm chi phí gián tiếp của nhà thầu, giảm chi phí phối hợp của đội ngũ quản lý của Chủ đầu tư, tăng cơ hội chi phí do rút ngắn thời gian thi công.

Hình ảnh tham khảo: