Như chúng ta đã biết, đại dịch Covid-19 tiếp tục bùng phát trở lại trên diện rộng đã ít nhiều ảnh hưởng đến tâm lý và chất lượng công việc của mọi người.

Thế nhưng, Solutions đã luôn chủ động các phương án ứng phó, cũng như triển khai phòng tránh dịch Covid-19 một cách đồng loạt, triệt để tại tất cả các dự án và văn phòng cũng như duy trì việc kiểm tra thân nhiệt, sức khỏe cho cán bộ, công nhân trước khi vào công trường.

Nhằm đảm bảo sức khỏe cho cán bộ nhân viên, công nhân làm việc trên công trường, tránh nguy cơ lây nhiễm Covid-19, Ban an toàn kết hợp cùng Ban chỉ huy các công trường đã lập chốt kiểm soát dịch tại cổng ra vào để kiểm tra thân nhiệt cho hàng trăm công nhân hằng ngày.

Song song đó, một số công trường còn trang bị nước rửa tay cho công nhân trước khi vào công trường để đảm bảo tại khu vực đông người mọi người luôn có ý thức bảo vệ sức khỏe cho bản thân và những người xung quanh, …