VĂN PHÒNG QUỐC TẾ UNILEVER VIỆT NAM

VĂN PHÒNG QUỐC TẾ UNILEVER VIỆT NAM

Owner : Unilever Vietnam International

Package : Cải tạo mặt ngoài tòa nhà văn phòng Unilever

Location : 156 Nguyễn Lương Bằng, Phường Tân Phú, Quận 7, Tp. Hồ Chí Minh

Consultant : Cushman & Wakefield Vietna

Duration : 01 tháng (Bắt đầu xây dựng vào tháng 12/2019)

Area : 3.900 m2