NHÀ KHO K4, KHU THƯƠNG NGHIỆP BẮC, KHU CHẾ XUẤT TÂN THUẬN

NHÀ KHO K4, KHU THƯƠNG NGHIỆP BẮC, KHU CHẾ XUẤT TÂN THUẬN

Owner : Công ty TNHH Tân Thuận

Package : Phần móng và phần thân

Location : Lô K4, Đường N1, Khu Thương Nghiệp Bắc, Khu Chế Xuất Tân Thuận, Phường Tân Thuận Đông, Quận 7, Tp.HCM

Consultant : SCQC

Duration : 6 tháng

Area : 7.050 m2

Công ty TNHH Tân Thuận (TTC) là liên doanh giữa Công ty TNHH Một thành viên Phát triển Công nghiệp Tân Thuận (IPC) và Tập đoàn phát triển & mậu dịch Trung Ương (CT&D) đã chọn Thành phố Hồ Chí Minh là trọng tâm xây dựng và phát triển của Việt Nam, đồng thời cũng là trung tâm trong khu vực Châu Á để xây dựng nên Khu chế xuất đầu tiên và được bình chọn là Khu chế xuất thành công nhất ở Việt Nam.