PEPSICO GIAI ĐOẠN II

PEPSICO GIAI ĐOẠN II

Owner : Pepsico Foods

Package : Thi công kết cấu, cơ điện và hoàn thiện dự án

Location : Tp. Thủ Dầu Một, Binh Dương

Consultant : Royal Haskoningdhv

Duration : 6 tháng

Area : 6.000 m2

Được sự tin tưởng của Pepsico Foods, sau khi bàn giao thành công giai đoạn 1 của dự án nhà máy Pepsico, Solutions tiếp tục được chủ đầu tư tin tưởng và giao trọng trách thi công giai đoạn 2 (mở rộng nhà nhà máy). Không phụ sự tín nhiệm của chủ đầu tư, Solutions đã hoàn thành dự án một cách xuất sắc.