Van Lang University

Van Lang University

Chủ đầu tư : Đại học Văn Lang.

Gói Thầu : Thiết kế và thi công dự án.

Thời gian thi công : 02 tháng (Năm thi công 2019)

Địa điểm :2233A Phan Văn Trị, Phường 11, Q. Bình Thạnh, Tp. Hồ Chí Minh

Đây dự án thiết kế và thi công đầu tiên kể từ lúc thành lập của Solutions. Dự án bao gồm phần việc thiết kế, cải tạo và nâng cấp cơ sở vật chất cơ sở 2 trường Đại học Văn Lang.